Folikulometrija

Šta je folikulometrija? Šta je indikacija? U kom delu ciklusa se radi? Koliko često se radi u toku jednog ciklusa?

Inseminacija

Šta je inseminacija? Da li se radi u spontanom ciklusu? Šta je stimulacija ovulacije?

Sterilitet

Kada se postavlja dijagnoza steriliteta? Šta su uzroci? Šta su potrebne analize za postavljanje dijagnoze?

Vantelesna oplodnja

Šta je vantelesna oplodnja? Kada se radi? Koji su koraci tokom procedure vantelesne oplodnje?

Stimulacija ovulacije

Zašto se radi stimulacija ovulacije? Koji se lekovi koriste? Šta je svrha lekova koji se koriste u stimulaciji ovulacije?