Srčani udar

Šta je srčani udar? Koji su simptomi? Kako smanjiti rizik?

Moždani udar

Kako nastaje moždani udar? Koji su simptomi, a kakve su posledice?

Nepravilan rad srca

Koje vrste nepravilog rada srca postoje? Šta je aritmija? Šta je fibrilacija srca?

Hipertenzivna kriza

Kada se pritisak smatra visokim? Kakve su posledice hipertenzivne krize? Deklariše li se ona kao urgentno stanje?

Arterijska hipertenzija

Šta je arterijska hipertenzija? Šta o ovom stanju kažu statistike? Sa kojim sve kardiovaskularnim oboljenjima ono može biti povezano?

Arterioskleroza

Kada nastaje ovaj poremećaj? Koje su njegove posledice? Kako se on može preduprediti?