Predijabetes

Šta je predijabets i kako se dijagnostikuje? Koji su simptomi?