Šta je radiologija?

Šta je radiologija? Za šta se koristi? Koje su indikacije za ultrazvučni pregled?

Ultrazvuk abdomena

Strukturu kojih organa gledamo ultrazvukom abdomena? Koje su indikacije za pregled?

Ultrazvuk dojki

Kada se radi pregled dojki? Koje su indikacije za ultrazvučni pregled?