Ciste u dojkama

Šta je cista u dojci? Da li se može videti na ultrazvuku? Šta kada se nađe, koji su dalji koraci?

Bolne menstruacije

Da li su bolne menstruacije uobičajene? Kakve vrste postoje? Kako se leče bolni ciklusi?