Utvrđivanje trudnoće

Kako se utvrđuje trudnoća? Koji su znaci? Kada se radi test? Kako se radi test na trudnoću?