Smanjeni libido

Šta je libido? Šta su uzroci pada libida? Kako rešiti ovaj problem?

Koliko intimni problemi utiču na kvalitet života

Koliko intimni problemi utiču na kvalitet života Intimni problemi višestruko utiču na kvalitet života osobe. Ovaj uticaj možemo sagledati na više nivoa. Prvi nivo je nivo percepcije bolesti. Određeni intimni problemi sa sobom nose percepciju da „je osoba uradila nešto...