Asist. dr sc. med Branislava Gajić

Doc. dr Branislava Gajić

Dr Branislava Gajić završila je osnovnu, srednju školu i Medicinski fakultet u Novom Sadu. Nakon obavljenog lekarskog staža i položenog državnog ispita, radila je za veliku medjunarodnu farmaceutsku kompaniju UPJOHN. Specijalizirala je dermatovenerologiju na Klinici za dermatovenerologiju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, gde je zvanje specijaliste stekla 1998. godine. Poslediplomske studije završila je na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, gde je i prijavila magistarski rad pod naslovom „Alopecia areata kliničke epidemiološke i psihološke karakteristike”.

U periodu od novembra 2000. godine do januara 2003. godine radila je na Skin and Wound Clinic LGH, Launceston TAS, u Australiji. Nakon povratka iz Australije, uperiodu 2003. – 2005. godine obavljala je funkciju pomoćnika sekretara u Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo AP Vojvodine. Od februara 2005. godine zaposlena je na Klinici za kožno-venerične bolesti Kliničkig centra Vojvodina, gde je danas šef Odseka za dermatohirurgiju i tumore kože.

Dve godine, od januara 2007. godine do avgusta 2009. godine bila je zaposlena u prestižnoj univerzitetskoj bolnici St Vincent’s Hospital, u Sidneju, u Australiji, gde je kao dermatolog radila na edukaciji iz oblasti rane detekcije i lečenja malignih i benignih promena kože, sa posebnim akcentom na dermatohirurgiju. St Vincent’s Hospital je klinčka bolnica koja je deo Skin and Cancer Foundation, najveće zdravstvene ustanovom u Australiji koja se bavi dijagnostikom i lečenjem melanoma, karcinoma kože i prekanceroza. U okviru svog svakodnevnog posla bila je jedna od odabranih lekara angažovanih u edukaciji studenata zavrsne godine medicine Univerziteta Novog Južnog Velsa, kao i specijalizanata na prvoj, drugoj i trecoj godini dermatologije Australijskog dermatološkog koledža, vrhunske ustanove koja obrazuje i licencira dermatologe u Australiji.
Bogato medjunarodno iskustvo dopunjeno je i edukacijom iz oblasti Mohs mikrografske hirurgije u Sjedinjenim Američkim Državama, na Univerzitetu Ilinois u Čikagu, država Ilinois, gde joj je prihvaćena aplikacija za članstvo u američkom udruženju Mohs hirurga.

Ima veliko iskustvo u dermatohirurgiji – ekscizionim biopsijama benignih malignih kožnih promena i učestvuje u domaćim i medjunarodnim stručnim skupovima koji se bave ovom problematikom. Uključena je u edukaciju kolega na Klinici za dermatovenerologiju u dermatohirurškim veštinama, kao i u edukaciju lekara na specijalizaciji iz oblasti opšte dermatovenerologije. Od oktobra 2013. je na užoj specijalizaciji iz onkologije na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, a u toku je izrada doktorske teze pod naslovom: „Korelacija klinički i patohistološki određene margine kod bazocelularnog karcinoma kože”.

Učestvuje u radu Intersekcijskog odbora Srpskog lekarskog društva na izradi vodiča za ranu dijagnostiku i terapiju melanoma. Učestvovala je u radu sa laserima iz oblasti dermatologije i estetike, a edukaciju je dopunjavala i u oblasti kozmetologije. Član je Srpskog lekarskog društava, Udruženja dermatovenerologa Srbije, American Society for Mohs Surgery, International Society for Dermatologic Surgery, Europian Association of Dermato-Oncology, Europian Dermatology-Epidemiology Network.

Polja posebnog profesionalnog interesovanja obuhvataju oblasti prevencije, dijagnostike i lečenja malignih bolesti kože i proceduralne dermatologije.

ZAKAŽITE PREGLED

! Sadržaj na našem sajtu je namenjen samo za opštu informaciju i nije zamena za savet i pregled lekara. Ako se planira primena informacije dobijene na našem sajtu, prethodno je potrebno savetovati se sa lekarom. Mada se ulaže trud da se informacije na sajtu redovno ažuriraju, ne garantujemo za njegovu tačnost, sveobuhvatnost i ažuriranost.