Dr Annamaria Pfau

lekar specijalista dermatologije

Dr Annamaria Pfau, rođena je u Novom Sadu, gde je završila i snovnu i srednju medicinsku školu, smer medicinska sestra-tehničar. Studirala je na Medicinskom Fakultetu u Novom Sadu, smer Opšta medicina na engleskom jeziku i diplomirala 2014.godine.

Tokom studija, 2010./2011. godine u okviru programa Campus Europae studirala je godinu dana u Nansiju na na Medicinskom Fakultetu Univerziteta „Henry Poincaree“ u Francuskoj.

Tokom 2011. godine stažirala je u Urgentnom centru Bolnice „Stell“ u Parizu, a 2012. godine usavršavala se u Urgentnom centru univerzitetske bolnice „Bichat- Claud Bernard“ u Parizu. U okviru pilot projekta Ministarstva Omladine i Sporta Vojvodine „Zdravstveno vaspitanje o reproduktivnom zdravlju“ bila je angažovana kao vršnjački edukator. Na specijalizaciji je iz dermatovenerologije na Klinici za dermatovenerologiju Kliničkog centra Vojvodine.

Učestvovala je aktivno u izradi naučnih radova iz oblasti angiologije, prikazanim na domaćim i međunarodnim kongresima i kontinuirano se usavršava iz oblasti dermatologije i estetske medicine, kao i primeni lasera u dermatoloogiji u domaćim i inostranim centrima.

Govori srpski, mađarski, francuski, engleski i italijanski jezik.

! Sadržaj na našem sajtu je namenjen samo za opštu informaciju i nije zamena za savet i pregled lekara. Ako se planira primena informacije dobijene na našem sajtu, prethodno je potrebno savetovati se sa lekarom. Mada se ulaže trud da se informacije na sajtu redovno ažuriraju, ne garantujemo za njegovu tačnost, sveobuhvatnost i ažuriranost.