Dr Brigita Lepeš Bingold

lekar specijalista ginekologije i akušerstva

Dr Brigita Lepeš Bingold rodjena je u Novom Sadu. U rodnom gradu završila je srednju medicinsku školu, akušerski smer. Na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu diplomirala je 1991 god. Specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva završila je na Klinici za ginekologiju i akušerstvo u Novom Sadu. Tokom specijalizacije boravila je šest messeci na usavršavanju u Budimpešti, na Ginekološko-akušerskoj klinici “Semmelweis” gde je uz prof. dr Janoša Urbančeka i Zoltana Papa bila uključena u rad svetski poznatog genetičkog tima i tima za sterilitet i vantelesnu oplodnju. U bolnici “Jahn Ferenc” učestvovala u vođenju bezbolnog porođaja primenama regionalnih anestezija i nastavila rad na Odeljenju za vantelesnu oplodnju primenama najsavremenijih metoda.

Po završetku specijalizacije, naredne dve godine provela je na Klinici za ginekologiju i akušerstvo u Novom Sadu, na Zavodu za humanu reprodukciju, gde je, uz doajena i pionira oblasti ginekološke endokrinologije, steriliteta i vantelesne oplodnje, prof dr MIlenka Bujasa, nastavila usavršavanje iz oblasti vantelesne oplodnje.

Od 2000. godine radi u privatnoj praksi, primenjujući znanja stečena tokom specijalizacije i aktivno se usavršavavajući u primeni ultrazvučnih tehnika kako u perinatologiji tako i u dijagnozi i lečenju ginekoloških obolenja. Od 2005. godine prenosti svoja znanja učenicima Srednje medicinske škole “7.april” u Novom Sadu, gde predaje predmet Ginekologija i akušerstvo, kako na srpskom tako i na madjarskom jeziku.U okviru rada u školi radila je na projektima prosvećivanja i proširivanja znanja mladih o reproduktivnom zdravlju i kontracepciji.

Učestvovala je aktivno u radu brojnih domaćih i internacionalnih seminara, kurseva i kongresa.

U svakodnevnom radu služi se srpskim, madjarskim i engleskim jezikom.

ZAKAŽITE PREGLED

! Sadržaj na našem sajtu je namenjen samo za opštu informaciju i nije zamena za savet i pregled lekara. Ako se planira primena informacije dobijene na našem sajtu, prethodno je potrebno savetovati se sa lekarom. Mada se ulaže trud da se informacije na sajtu redovno ažuriraju, ne garantujemo za njegovu tačnost, sveobuhvatnost i ažuriranost.