Dr Igor Tomas

Specijalista interne medicine, supspecijalista kardiologije.

Igor Tomas rođen je u Novom Sadu 1976. godine.

Diplomirao je na Medicinskom Fakultetu u Novom Sadu 2005. godine. Specijalizaciju iz interne medicine završio je 2012. godine. a subspecijalizaciju iz kardiologije završio je 2017. godine.

Od 2017. godine stalno zaposlen u IKVBV Sremska Kamenica kao interventni kardiolog. Obavio edukacije iz oblasti ultrazvučne dijagnostike; ultrazvuk srca, krvnih sudova (doppler karotidnih arterija, arterija vena ruku nogu, abdominalne aorte, renalnih arterija, vene porte, ultrazvuk abdomena.)

Edukacije obavljene u ukupnom trajanju od 10 meseci na Klinici na neurologiju KCV i Centru za radiologiju KCV u Novom Sadu, IKVB Sremska Kamenica, kao i Thomas Jefferson School za periferne krvne sudove.

ZAKAŽI PREGLED

! Sadržaj na našem sajtu je namenjen samo za opštu informaciju i nije zamena za savet i pregled lekara. Ako se planira primena informacije dobijene na našem sajtu, prethodno je potrebno savetovati se sa lekarom. Mada se ulaže trud da se informacije na sajtu redovno ažuriraju, ne garantujemo za njegovu tačnost, sveobuhvatnost i ažuriranost.