Dr Radmila Maletin

lekar specijalista ginekologije i akušerstva

Radmila Maletin je rođena u Novom Sadu gde je završila osnovnu školu i srednju medicinsku školu „7. april“ sa odličnim uspehom. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 1985. godine sa prosečnom ocenom 9,21.

Nakon završenog obaveznog staža i položenog stručnog ispita radila je kao lekar opšte prakse u Domu zdravlja. Specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva završila je na Klinici za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Vojvodine. Dugogodišnji radni staž na Klinici za ginekologiju i akušerstvo u Novom Sadu obavljala je na Zavodu za patologiju trudnoće. Obavljala je i dužnost načelnika specijalističke polikliničke službe ginekologije i akušerstva Kliničkog centra Vojvodine.

Usavršavanje i edukaciju iz oblasti ultrazvučne dijagnostike dojke obavila je na Institutu za onkologiju u Beogradu. Završila je i kurs nacionalne škole patologije grlića materice u Beogradu. Učesnica je brojnih nacionalnih i internacionalnih kongresa, seminara i kurseva iz oblasti ultrazvučne dijagnostike i fetalne medicine.

Udata je, majka jednog deteta.

ZAKAŽITE PREGLED

! Sadržaj na našem sajtu je namenjen samo za opštu informaciju i nije zamena za savet i pregled lekara. Ako se planira primena informacije dobijene na našem sajtu, prethodno je potrebno savetovati se sa lekarom. Mada se ulaže trud da se informacije na sajtu redovno ažuriraju, ne garantujemo za njegovu tačnost, sveobuhvatnost i ažuriranost.