Dr Tanja Marjanović Milošević

lekar specijalista ginekologije i akušerstva

Dr Tanja Marjanović Milošević, specijalista ginekologije i akušerstva završila je osnovnu školu i gimnaziju „Isidora Sekulić“ u Novom Sadu, a potom i Medicinski fakultet u Novom Sadu 2008 godine.

Nakon završetka studija radila je kao lekar opšte prakse u Domu zdravlja. Pohađala je specijalizaciju na Klinici za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Vojvodine te stekla zvanje specijaliste ginekologije i akušerstva 2017 godine.

Stalno je zaposlena u Domu zdravlja Novi Sad.

Tokom rada i edukacije aktivno je učestvovala na domaćim i međunarodnim skupovima, kongresima i seminarima iz oblasti ultrazvuka u ginekologiji i akušerstvu, patologije grlića i fetalne medicine. Poseduje licencu Lekarske komore Srbije i član je Srpskog lekarskog društva, ISUOG-a i SMFM-a.

Tečno govori engleski jezik, a služi se francuskim i nemačkim jezikom.

ZAKAŽITE PREGLED

! Sadržaj na našem sajtu je namenjen samo za opštu informaciju i nije zamena za savet i pregled lekara. Ako se planira primena informacije dobijene na našem sajtu, prethodno je potrebno savetovati se sa lekarom. Mada se ulaže trud da se informacije na sajtu redovno ažuriraju, ne garantujemo za njegovu tačnost, sveobuhvatnost i ažuriranost.