Prim. dr Tatjana Pešić

lekar specijalista interne medicine, supspecijalista gastroenterologije

Primarijus Dr Tatjana Pešić, Načelnik odeljenja za gastroenterologiju i hepatologiju KC Vojvodine rođena je u Sremskim Karlovcima gde je završila osnovnu školu kao i gimnaziju. Medicinski fakultet je pohađala u Novom Sadu i završila juna 1985 godine, sa prosečnom ocenom 9,06. U toku studija nagrađena je za postignuti uspeh nagradom Univerziteta. Na istom fakultetu je upisala posle diplomske studije, smer neuroendokrinologija. Magistarski rad pod naslovom „Odnos gastrinemije, želudačne sekrecije i pepsinogena i u svetlu nekih dominantnih riziko-faktora ulkusne bolesti gastroduodenuma“ odbranila je 1993 godine. Poseduje aktivno znanje engleskog i ruskog jezika.

U stalnom radnom odnosu je na Klinici za gastroenterologiju i hepatologiju KC Vojvodine od 1988 godine. Specijalistički ispit iz interne medicine položila je 1994 godine, a ispit iz uže specijalizacije iz gastroenterologije i hepatologije 1998 godine.

Na radno mesto šefa odseka za bolesti bilijarnog stabla i pankreasa raspoređena je 2000 godine a 2010 godine na radno mesto načelnika Odeljenja za gastroenterologiju Klinike za gastroenterologiju KC Vojvodine.

Ministarstvo zdravlja republike Srbije nakon uvida u stručni i naučni rad joj je dodelilo zvanje primarijusa 2012 godine.

Pohađala je CME kurseve na svetskim, evropskim i domaćim gastroenterološkim i hepatološkim kongresima i učestvovala na CME Workshop-ovima iz ove oblasti.

Gastroenterološku endoskopiju usavršavala je dva meseca na Gastroenterologiji Allgemeines Krankenhaus Bambek u Hamburgu, Savezna Republika Nemačka.

Član je Srpskog lekarskog društva – Društva lekara Vojvodine, Internističke sekcije DLV-SLD, Gastroenterološke sekcije SLD i Hepatološke sekcije SLD.

Kao asistent za užu naučnu oblast Interna medicina na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu bila je angažovana od 1995 godine.

Autor je ili koautor 76 naučno-istraživačka rada objavljena ili prezentovana u zemlji ili inostranstvu.

ZAKAŽI PREGLED

! Sadržaj na našem sajtu je namenjen samo za opštu informaciju i nije zamena za savet i pregled lekara. Ako se planira primena informacije dobijene na našem sajtu, prethodno je potrebno savetovati se sa lekarom. Mada se ulaže trud da se informacije na sajtu redovno ažuriraju, ne garantujemo za njegovu tačnost, sveobuhvatnost i ažuriranost.