Prim. dr Dragan Budakov

Dr Dragan Budakov, specijalista ginekologije i akušerstva, supspecijalista fertiliteta i steriliteta, završio je Medicinski fakultet u Novom Sadu. Specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva završio je na Klinici za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Vojvodine. Stalno je zaposlen na Klinici za ginekologiju i akušerstvo KCV u Novom Sadu, gde je bio i vršilac dužnosti upravnika. Bio je načelnik Odeljenja patološkog puerperijuma. Dugogodišnji je načelnik Odeljenja za minimalno invazivnu hirurgiju.

Nakon završene supspecijalizacije,  2013. godine je stekao zvanje supspecijaliste fertiliteta i steriliteta. Usavršavao se na brojnim domaćim i međunarodnim skupovima iz oblasti ginekologijje, laparoskopske hirurgije, histeroskopije i minimalno invazivne hirurgije.

ZAKAŽITE PREGLED

! Sadržaj na našem sajtu je namenjen samo za opštu informaciju i nije zamena za savet i pregled lekara. Ako se planira primena informacije dobijene na našem sajtu, prethodno je potrebno savetovati se sa lekarom. Mada se ulaže trud da se informacije na sajtu redovno ažuriraju, ne garantujemo za njegovu tačnost, sveobuhvatnost i ažuriranost.