Dr Sanja Bulatović

lekar specijalista ginekologije i akušerstva, supspecijalista fertiliteta i steriliteta

Dr Sanja Bulatović, specijalista ginekologije i akušerstva, supspecijalista fertiliteta i steriliteta, rodjena je u Novom Sadu, gde je završila osnovnu i srednju medicinsku školu „7. april“. Medicinski fakultet u Novom Sadu upisala je 1985. godine i diplomirala 1990. godine. Specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva upisala je 1997. godine na Klinici za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Vojvodine i zvanje specijaliste ginekologije i akušerstva stekla 1997. godine. Stalno je zaposlena na Klinici za ginekologiju i akušerstvo KCV u Novom Sadu od 1998. godine, a od 2001. godine načelnik je Odeljenja za carske rezove i akušersku intezivnu negu.

Od 2006. godine kontinuirano se edukuje iz minimalno invazivne hirurgije a 2013. godine je, nakon završene supspecijalizacije, stekla zvanje supspecijaliste fertiliteta i steriliteta.

Usavršavala se na brojnim domaćim i medjunarodnim skupovima iz oblasti intezivne akušerske nege i mikroinvazivne hirurgije. Godine 2011. stekla je licencu Advanced life suport provider izdatu do strane Europian Resuscitation Council. Govori engleski i francuski jezik.

ZAKAŽITE PREGLED

! Sadržaj na našem sajtu je namenjen samo za opštu informaciju i nije zamena za savet i pregled lekara. Ako se planira primena informacije dobijene na našem sajtu, prethodno je potrebno savetovati se sa lekarom. Mada se ulaže trud da se informacije na sajtu redovno ažuriraju, ne garantujemo za njegovu tačnost, sveobuhvatnost i ažuriranost.