Prof. dr Dimitrije Jeremić

Specijalista urologije

Dimitrije Jeremić, docent na katedri za Hirurgiju Medicinckog fakulteta u Novom Sadu, rođen je u Novom Sadu. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu gde je odbranio doktorsku disertaciju iz domena onkologije tj. karcinoma prostate, procenjujući uticaj vitamina D na učestalost i agresivnost karcinoma prostate.

Deo radnog staža proveo je u Ujedinjenom Kraljevstvu, u Royal Hallamshire Hospital, Sheffield, NHS, gde je u sarađivao sa prof. dr CRC. Chapple, vodećim stručnjakom u domenu funkcionalne urologije i generalnim sekretarom evropske urološke asocijacije, gde se bavio problemima iz domena funkcionalne urologije, dijagnostike poremećaja mokrenja uključujući I urodinamsko ispitivanje, lečenju inkontincije kod muškaraca i žena otvorenim i laparoskopskim pristupom, kao i uroginekološkom pristupu lečenja prolapsa karličnih organa kod žena.

Nakon povratka iz Sheffielda posvetio se dijagnostici i operativnom lečenju funkcionalnih poremećaja mokrenja i prolapsu karličnih organa. Takođe se bavi otvorenom i laparoskopskom hirurgijom u domenu onkologije.

Trenutno je načelnik Odeljenja funkcionalne urologije u Kliničkom centru Vojvodine.

Angažovan na više domaćih i međunarodnih projekata, autor većeg broja stručnih članaka objavljenih u domaćim i međunarnodnim žurnalima, učesnik većeg broja domaćih i inostranih stručnih sastanaka na kojima je učestvovao kao predavač.

Oženjen, otac dvoje dece, tečno govori engleski jezik.

ZAKAŽI PREGLED

! Sadržaj na našem sajtu je namenjen samo za opštu informaciju i nije zamena za savet i pregled lekara. Ako se planira primena informacije dobijene na našem sajtu, prethodno je potrebno savetovati se sa lekarom. Mada se ulaže trud da se informacije na sajtu redovno ažuriraju, ne garantujemo za njegovu tačnost, sveobuhvatnost i ažuriranost.