Asist. dr sc. med Branislava Gajić

Asist. dr sc. med Branislava Gajić Dr Branislava Gajić završila je osnovnu, srednju školu i Medicinski fakultet u Novom Sadu. Nakon obavljenog lekarskog staža i položenog državnog ispita, radila je za veliku medjunarodnu farmaceutsku kompaniju UPJOHN. Specijalizirala...

Doc. dr sc. med. Ljuba Vujanović

Doc. dr sc. med. Ljuba Vujanović Doc. dr Ljuba Vujanović je rođena u Novom Sadu gde je završila osnovnu školu i srednju medicinsku školu „7. april“. Studije medicine je završila na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 1986. godine. Nakon obaveznog lekarskog  staža i...

Dr Annamaria Pfau

Dr Annamaria Pfau lekar specijalista dermatovenerologije Dr Annamaria Pfau, rođena je u Novom Sadu, gde je završila i osnovnu i srednju medicinsku školu, smer medicinska sestra-tehničar. Studirala je na Medicinskom Fakultetu u Novom Sadu, smer Opšta medicina na...

Dr Biljana Jeremić Gajinov

Dr Biljana Jeremić Gajinov lekar specijalista dermatovenerologije Biljana Jeremić Gajinov je rođena u Novom Sadu, gde je stekla osnovno i srednje obrazovanje. Studije medicine završila je 2010. godine na Medicinskskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu....