Dr Biljana Jeremić Gajinov

Dr Biljana Jeremić Gajinov lekar specijalista dermatovenerologije Biljana Jeremić Gajinov je rođena u Novom Sadu, gde je stekla osnovno i srednje obrazovanje. Studije medicine završila je 2010. godine na Medicinskskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu....