Molarna trudnoća

Šta je molarna trudnoća? Koji su znaci i simptomi molarne trudnoće?