Kondilomi

Šta su kondilomi? Šta ih uzrokuje i kako se prenose? Kako se uklanjaju?