Lip Lase

Šta je laserski tretman LipLase? Kakvi su efekti tretmana? Kako se održavaju postignuti rezultati?