Urinarne infekcije

Šta su simptomi urinarne infekcije? Čime se leči? Koje su posledice?