Vitiligo

Šta je vitiligo? Koji su simptomi? Koji su uzroci? Preporučuje li se terapija?